Avtackning

Publicerad 13 april, 2023  

Vi tackar Ulf Eriksson för stort engagemang som styrelseordförande i Falköpings Hyresbostäder AB och Fastighets AB Mösseberg de senaste åtta åren! Mycket har hänt under de år Ulf hållit i ordförandeklubban. Bolagen har nyproducerat mer än 150 bostäder,  byggt stora lokaler för handel och näringsliv och satsat stort på hållbarhet, genom anslutning till uppropet Klimatinitiativet med ambitiösa miljömål och genom ökat fokus på social hållbarhet i våra bostadsområden. Nu tar Fredy Neüman över som bolagens ordförande.