Grillning

Tänk på att om du ska grilla måste du göra det på ett sätt som inte stör dina grannar. På balkong och uteplats är det av säkerhetsskäl endast tillåtet att använda elgrill.

Vid grillning med öppen eld eller glödbädd ska det ske minst 6 meter från husfasad. I vissa områden där det är lämpligt har vi anordnat allmänna grillplatser för våra hyresgäster.