Hyra lokal av Hyresgästföreningen

Våra lokaler är avsedda för våra hyresgäster. Nu kan du boka våra kvarterslokaler som Hyresbostäder tillhandahåller i samarbete med Hyresgästföreningen.

Lokalerna bokas genom Hyresgästföreningens kontaktpersoner:

Område Wetterlin & Område Gumsen – Yvonne Ekh, 070-77 88 559, Måndagar & Tisdagar 16-19 (minst en vecka i förväg)

Område Bergsliden – Susanne Persson-Blomvik, 076-92 11 731, Måndagar & Tisdagar 16-19 (minst en vecka i förväg)

Område Stenstorp – Björn Arlenborg, 0760-442156

Hyresgästföreningen anordnar även egna aktiviteter för de boende i områdena.
Inbjudan sker via brev eller information i trapphuset, håll utkik.

Att tänka på vid lån av lokal

  • Du måste vara 20 år och ha ett giltigt kontrakt hos Hyresbostäder och uppvisa legitimation.
  • Ansvarar för att inventarier, utrustning samt att lokalen är iordningställd, städad och låst efter användning. Om detta inte uppfylls kan du komma att bli ersättningsskyldig.
  • Som alltid är det inte tillåtet att tex. spela hög musik och föra oväsen.
    Det är alltså sunt förnuft och hänsyn som gäller.
  • Lokalen får endast användas till aktiviteter, inte till försäljning, eller i politiska och religiösa sammanhang.
  • Dörrar och gångar får ej blockeras.
  • Missköter man detta får man INTE låna lokalen igen.
  • Nyckel lånas av kontaktperson för lokalen och ett avtal gällande lokal undertecknas tillsammans med kontaktpersonen.