Boka Lokal

Planerar du en fest eller sammankomst? Våra lokaler är avsedda för våra hyresgäster. Nu kan du boka våra kvarterslokaler som vi tillhandahåller i samarbete med Hyresgästföreningen.

Lokalerna bokas genom Hyresgästföreningens kontaktpersoner:
Område Wetterlin &
Område Gumsen – Yvonne Ekh, 070-77 88 559, Susanne Persson-Blomvik, 076-92 11 731 (Måndagar & Tisdagar 8-19)
Område Bergsliden – Susanne Persson-Blomvik, 076-92 11 731 (Måndagar & Tisdagar 8-19)
Område Stenstorp – Ragnhild Svensson, 070-690 29 01

Hyresgästföreningen anordnar även egna aktiviteter för de boende i områdena.
Inbjudan sker via brev eller information i trapphuset, håll utkik.

Att tänka på vid lån av lokal

  • Du måste vara 20 år och ha ett giltigt kontrakt hos Hyresbostäder och uppvisa legitimation.
  • Ansvarar för att inventarier, utrustning samt att lokalen är iordningställd, städad och låst efter användning. Om detta inte uppfylls kan du komma att bli ersättningsskyldig.
  • Som alltid är det inte tillåtet att tex. spela hög musik och föra oväsen.
    Det är alltså sunt förnuft och hänsyn som gäller.
  • Lokalen får endast användas till aktiviteter, inte till försäljning, eller i politiska och religiösa sammanhang.
  • Nyckel lånas av kontaktperson för lokalen och ett avtal gällande lån av lokal undertecknas tillsammans med kontaktpersonen.