Kundundersökning

Vad tycker du?

Vi strävar alltid efter att bli bättre och få ännu nöjdare kunder. Därför är det viktigt för oss att veta vad våra hyresgäster tycker. Det är du och dina grannar som bäst vet vad som behövs i området där ni bor.

Genom att svara på enkäten hjälper du oss att prioritera rätt åtgärder.
Origo Group har fått i uppdrag av oss att utföra kundundersökningar.
Ett frågeformulär skickas ut per kalenderår till varje hushåll tillsammans med ett följebrev.
Enkäten svarar du enklast på via nätet eller via pappersenkäten.