Snö & halka

Under vinterhalvåret ser vi till att hålla ytorna kring din bostad snöröjda och halkfria.
Detta inkluderar entréer, tillfartsvägar samt gång-och cykelvägar inom området.

Kommer det väldigt mycket snö på en gång kan det ta lite tid innan alla ytor hinner röjas, vi ber dig ha överseende med det. Vi gör alltid vårt bästa för att göra ditt område framkomligt och säkert så snabbt som möjligt.

Snöröjning och sandning på din parkeringsplats eller närmast garageporten ansvarar inte Hyresbostäder för.