Störningar

Det finns inga speciella tider på dygnet när det är tillåtet att spela hög musik eller titta på tv med hög volym, men en generell riktlinje är att det ska vara tyst från kl. 22. Det är alltså sunt förnuft med hänsyn som gäller.

Om du ska ha fest eller liknande brukar det uppskattas att du informerar dina närmaste grannar om det i förväg. Tänk också på att du som hyresgäst har ansvar för att besökare inte är högljudda eller stör dina grannar. Du som hyresgäst ansvarar även för dina husdjur.

Om du känner dig störd av en granne är det ofta uppskattat att ta upp det direkt med grannen på ett vänligt sätt innan problemet blir för stort. Hyresgäster som stör grannar vet ibland inte själva att de stör. Om ert samtal inte leder till någon förbättring är det viktigt att du anmäler störningen till oss så vi kan hjälpa till att lösa problemet.

Om en störning sker kvälls-eller nattetid vill vi att du kontaktar trygghetsjouren,
0417-58 55 72.

Om vi får ett klagomål eller störningsrapport kontaktar vi den störande grannen.
Vid upprepade eller särskilt allvarliga störningar skickar vi ett varningsbrev.
Om den som stör trots detta inte slutar kan det leda till att hyreskontraktet sägs upp.

Det är viktigt att dessa regler följs för att skapa trivsel för dig och dina grannar.