Tvätt- och diskmaskin

Om det inte redan finns en tvätt- eller diskmaskin i din lägenhet får du inte installera en egen utan att först kontakta din fastighetsskötare. De måste först ge sitt godkännande för att se om det är möjligt. Får du ett godkännande måste installationen utföras av en kunnig person.