Hyra 2019

Välkommen till vår nya hemsida

Hyresbostäder går med i Allmännyttans klimatinitiativ

Hyresgästkortet

Planerar du en fest eller sammankomst?

Hyreshöjning från 1 april 2019

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Falköpings Hyresbostäder AB avseende hyreshöjningar för 2019 är klara. Överenskommelse har skrivits med en genomsnittlig höjning på 2,1 % i ett ettårsavtal. Höjningen har fördelats enligt nedan med vissa avvikelser föranledda av att översyn av hyressättningen gjorts.

 

Höjning kr månadshyra
Etta 70
Tvåa 106
Trea 142
Fyra 174
Femma 200

 

Vi är mycket glada att kunna visa upp vår nya hemsida.
Vi har arbetat för att göra den mer användarvänlig och intressant för dig som besökare. Vår hemsida är responsiv och anpassad för både dator, mobil och surfplatta.
Vi hoppas att du vill utforska hemsidan och gillar vad du ser!

Välkommen!

 

 

Vi har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans branschorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

67 bostadsföretag med 292 824 lägenheter över hela landet har anslutit sig. Nu går även Hyresbostäder med i Klimatinitiativet.

Att vara med i Klimatinitiativet är en självklarhet för oss på företaget. Alla som vill lämna över en hållbar värld till sina barn, barnbarn och kommande generationer måste ta sitt ansvar nu. Människor gömmer sig gärna bakom ”Det vi gör spelar ingen roll i det stora hela” men det duger inte – vi måste börja här och nu annars kan det vara för sent säger Anders Johansson, VD i Falköpings Hyresbostäder AB

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

På Hyresbostäder har vi satt målet att minska energianvändningen med 20% från 2015 till 2030, samt att vara fossilfria senast 2030.

– Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget. Särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

– Allmännyttan kan i kraft av både sin storlek och sin förmåga att samverka bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Världen står inför en oerhört stor klimatutmaning, säger Anders Nordstrand.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ på SABO:s hemsida.  

Nu har du som hyresgäst fått ditt hyresgästkort för 2019 i din brevlåda.
Genom hyresgästkortet får du som hyresgäst på Hyresbostäder tillgång till rabatter, förmåner och erbjudanden som är giltigt under ett år.
Aktuella erbjudande samt medverkande företag och föreningar för 2019 hittar du här.

 

Nu kan du boka våra kvarterslokaler som vi tillhandahåller i samarbete med Hyresgästföreningen.
För mer information, läs här.