Hyresgäststyrt underhåll (HLU) och möjlighet Tillval

Publicerad 8 februari, 2022  

Falköpings Hyresbostäder och Hyresgästföreningen har i november 2021 tecknat en ny överenskommelse för Hyresgäststyrt underhåll, HLU, samt en ny överenskommelse för hyresjusteringar för vissa standardhöjningar som hyresgästen väljer som tillval.

 

Ny HLU-överenskommelse

HLU innebär att du som hyresgäst har möjlighet att vara med och påverka ditt boende genom att välja material när det är dags för renovering. I överenskommelsen om HLU (gällande ej badrum och klädkammare) ingår målning och tapetsering med 12 års intervaller och golvmattor av plast med 17 års intervaller. Om man väljer att avstå från renovering utgår i stället en rabatt på månadshyran. Rabatten kommer troligtvis att justeras något under 2022 eftersom överenskommelsen delvis innebär en ny beräkningsgrund.

Vid beställning som innebär tidigarelagt underhåll jämfört med avtalade intervaller debiteras hyresgästen ”restvärdet” av föregående utfört underhåll. Beställning av tidigarelagt underhåll förutsätter att hyresbetalningarna skett i tid senaste 12 månaderna.

Vitvaror och parkettgolv ingår inte längre i överenskommelsen om HLU vilket innebär att du som hyresgäst kommer att få erbjudande om utbyte och slipning men inga nya rabatter. Hyresgäst som enligt den gamla överenskommelsen har rabatt på grund av att intervalltiden passerats för vitvaror och/eller parkettgolv kommer att kontaktas under år 2022 eller 2023 med erbjudande om utbyte och/eller slipning. Rabatterna kommer att upphöra då installationen eller arbetet slutförts alternativt då hyresgästen tackar nej till erbjudandet om utbyte eller slipning.

 

Ny överenskommelse om tillval

Genom denna överenskommelse ökar hyresgästens valfrihet och inflytande över standardhöjande åtgärder i bostaden genom möjligheten att göra mindre tillval. Tillvalet förutsätter att åtgärden är tekniskt genomförbar och ekonomiskt försvarbar för hyresvärden. Hyresgästen betalar för standardhöjningen dels genom ett engångsbelopp och dels genom hyreshöjning.

Kontakta områdesansvarig i ditt bostadsområde om du har frågor kring tillval.