Indexhöjning lokalkontrakt

Publicerad 28 november, 2022  

För de lokalkontrakt som har indexuppräkning är hyresförändringen nu klar. Hyreshöjningen gäller från den 1 januari och uppgår till 10,8% (avrundning till heltal jämfört med bashyra sker).  Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen avseende hyreshöjningen på bostäder  från 1 april 2023 har ännu inte påbörjats.

HF logo