Information

Publicerad 26 augusti, 2021  

Styrelsen för Falköping Hyresbostäder AB har utsett ny VD. Vår nuvarande VD Anders Johansson kommer lämna företaget den 30 november med pension. Styrelsen har utsett nuvarande fastighetschefen Tomas Thiel till ny VD från den 1 december. Tomas är 53 år och bor i Falköping, han har under lång tid arbetat i fastighetsbranschen och har ett stort kunnande kring fastighetsskötsel och utveckling av fastigheter.

 Styrelsen hälsar Tomas välkommen som ny VD och ser fram mot att samarbeta och önskar honom lycka till i tjänsten.

 Anders Johansson har varit VD sedan mars 2011 och har under de drygt 10 åren genomfört flera viktiga projekt för företaget såsom nybyggnation på flera fastigheter i centrum, utveckling av rutiner inom företaget, satsningar på klimat och social hållbarhet. En särskild avtackning kommer att genomföras senare under hösten.

 För ev. frågor m.m. kan kontakt tas med styrelsens ordförande Ulf Eriksson 070-6485111 eller Tomas Thiel 0515- 887562

Tomas Thiel