Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter – GDPR

För Falköpings Hyresbostäder AB är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. All behandling av personuppgifter ska ske enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi behandlar kring dig.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser. Men det kan också vara indirekta uppgifter som lägenhetsnummer och IP−adress.

Personuppgiftsansvarig

Falköpings Hyresbostäder AB (556196-6275) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller som annat företag gör på vårt uppdrag. Detta gäller också för samarbete med vårt helägda dotterbolag och systerbolag.

När behandlas mina personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter avses alla former av hantering av personuppgifterna exempelvis insamling, lagring, spridning och gallring. Falköpings Hyresbostäder AB behandlar personuppgifter som behövs för vår bostadsuthyrning och förvaltning av våra fastigheter, samt för vår personaladministration. För att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart behandlar vi personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Det finns mer information i respektive dokument nedan för om du står i vår kö, är hyresgäst, entreprenör eller söker anställning hos oss.

Var behandlar vi personuppgifter?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi delar dina personuppgifter med en leverantör som är etablerad eller lagrar personuppgifterna i ett land utanför EU/EES. Vid sådana överföringar vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Skyddsnivån garanteras antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder, exempelvis standardavtalsklausuler.

Information till arbetssökande

Information till köregistrerade och hyresgäster

Information till samarbetspartners

Övergripande information till registrerade

Personuppgifter och elektroniska nycklar

Personuppgifter och kamerabevakning

Vad har du för rättigheter?

Du är välkommen att kontakta oss via kontaktformulär, eller ringa 0515-88 75 50, om du:

  • har frågor om hur vi behandlar personuppgifter inom bolaget
  • vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter
  • vill rätta felaktiga uppgifter
  • har invändningar mot behandlingen av personuppgifter
  • vill få dina uppgifter raderade

Du har rätt att få se all information vi har om dig i våra register. Har du frågor om hur du begär ett registerutdrag, kontakta oss via kontaktformulär eller telefon 0515-88 75 50.

Cookies

Cookies är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Vi använder cookies bland annat för att samla in statistik över besök på webbplatsen. Informationen används för att bättre förstå våra besökare så att vi kan utveckla och förbättra webbplatsen.

Stänga av cookies

I din webbläsare har du möjlighet att begränsa hur cookies lagras på din dator. Du kan ställa in om du vill att kakor ska lagras automatiskt, om du vill ge ditt godkännande när en webbplats begär att få lagra en cookie eller om cookies inte ska sparas på din dator.
Att stänga av cookies kan i vissa fall innebära att du får begränsad funktionalitet då många tjänster behöver det.
Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Så här använder vi cookies

På Hyresbostäders webbplatser använder vi både sessionscookies och permanenta cookies. Oavsett vilken typ av kaka som används på den här webbplatsen sparas ingen personlig information om dig i dessa cookies.

Dataskyddsombud

Om du menar att vi inte har behandlat dina personuppgifter enligt gällande lag kan du vända dig till dataskyddsombudet på (se kontaktuppgifter nedan).

Dataskyddsombud: Mats Herling
E-post: dso.falkoping@insatt.com

Du har även rätt att klaga till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Allmänna handlingar och gallring

Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, t.ex. hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.