Du som är samarbetspartner

Falköpings Hyresbostäder AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som vi gör själva eller som annat företag gör på vårt uppdrag.

Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att vi båda skall kunna ha största nytta av vårt samarbete. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Vem omfattas?

Dataskyddslagstiftningen är inte tillämplig om informationen avser en grupp av individer eller en organisation. Juridiska personer (till exempel aktiebolag) omfattas inte av definitionen av personuppgifter. Däremot en enskild firma/enskild näringsidkare likställs med en fysisk person och omfattas därmed. Observera också att det inte bara är privatpersoner som omfattas av lagstiftningen utan även personer i deras roll som till exempel näringsidkare, kontaktpersoner för ett företag eller yrkesutövare.

Hur fungerar det rent praktiskt

Representerar du ett företag (leverantör/ entreprenör) när vi inleder ett samarbete behöver vi behandla ett flertal uppgifter om dig. Då behöver vi t.ex. namn, kontaktuppgifter och annat som underlättar eller reglerar vårt samarbete genom avtal. Om ditt företag är en enskild firma kan det vara svårt att dra gränsen mellan personuppgifter och de uppgifter som är kopplade till bolaget. Om det är nödvändigt för vårt samarbete frågar vi efter referenser, uppgifter om din ekonomi eller om din anställning. Det kan innebära att vi gör kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten samt behandlar anställningsintyg, andra intyg eller uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss.

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk t.ex. under en garantitid. I övrigt hänvisas till skrivningen gällande allmänna handlingar och gallring. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla i kontakterna med en underentreprenör eller annan samarbetspartner när det är nödvändigt för att få projektet/ entreprenaden att fortlöpa som planerat. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det är också troligt att vi behöver upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal med dig som samarbetspartner, kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i en lägenhet eller ett företag som tillhandahåller bredband eller el. Det gäller också våra systemleverantörer. I dessa fall upprättar vi ett avtal med dig som personuppgiftsbiträde där vi reglerar hur du får använda personuppgifterna du får av oss samt hur de ska förvaras och rensas.

Dina rättigheter

Dina rättigheter som registrerad framgår av ”Övergripande information till registrerade”. Även kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud framgår i detta dokument.