Liekurs

Publicerad 2 september, 2021  

Hyresbostäder är med i klimatinitiativet som bland mycket annat uppmuntrar till biologiskmångfald och hållbar grönyteskötsel. Att slå med lie är både fossilfritt och ett tyst sätt att ta hand om grönytor.

Svårklippta ytor blir till ängar

I branta slänter och andra svårklippta gräsytor har det i många fall varit ett arbetsmiljöproblem för fastighetsskötare att ta sig fram med tunga maskiner. För att minska riskerna har vi låtit dessa områden bli till ängsmarker där blommor och gräs får växa upp och vara en plats för insekter, för att sedan slås med lie.

Att slå med lie är en konst där teknik är viktigare än kraft. Idag har våra fastighetsskötare fått gå en kurs i lieslåtter med LieMats.

Liekurs