Hyresbostäder går med i Allmännyttans klimatinitiativ

Publicerad 11 januari, 2019  

Vi har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans branschorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

67 bostadsföretag med 292 824 lägenheter över hela landet har anslutit sig. Nu går även Hyresbostäder med i Klimatinitiativet.

Att vara med i Klimatinitiativet är en självklarhet för oss på företaget. Alla som vill lämna över en hållbar värld till sina barn, barnbarn och kommande generationer måste ta sitt ansvar nu. Människor gömmer sig gärna bakom ”Det vi gör spelar ingen roll i det stora hela” men det duger inte – vi måste börja här och nu annars kan det vara för sent säger Anders Johansson, VD i Falköpings Hyresbostäder AB

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

På Hyresbostäder har vi satt målet att minska energianvändningen med 20% från 2015 till 2030, samt att vara fossilfria senast 2030.

– Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget. Särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

– Allmännyttan kan i kraft av både sin storlek och sin förmåga att samverka bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Världen står inför en oerhört stor klimatutmaning, säger Anders Nordstrand.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ på SABO:s hemsida.  

Allmännyttans klimatinitiativ