Leverantör

Information om vår leverantörsfakturahantering

Alla fakturor ska skickas som e-faktura, antingen som Svefaktura eller via Peppol-nätverket, enligt följande;

Svefaktura 1.0 (VAN-Operatör Tieto Sverige)                                                    

Falköpings Hyresbostäder AB: GLN-nr 7340109103954

Fastighets AB Mösseberg: GLN-nr 7340109103961

Hotellfastigheter i Falköping AB: GLN-nr 7340109103978

PEPPOL BIS Billing 3:

Falköpings Hyresbostäder AB: PEPPOL-ID 0007:5561966275

Fastighets AB Mösseberg: PEPPOL-ID 0007:5560005190

Hotellfastigheter i Falköping AB: PEPPOL-ID 0007:5564839313

Varje faktura ska vara märkt med aktuell referens/beställare samt vårt ordernummer, kostnadsställe och/eller projekt. Fakturorna ska vara utställda per märkning, dvs en e-faktura kan inte innehålla fakturarader som innehåller olika märkningar. Om hänvisning avseende vad fakturan avser sker till bilaga, till exempel offert eller annat dokument, ska denna bifogas. Fakturor som saknar efterfrågad märkning eller är felmärkta kommer att återsändas till er för rättelse.

Under en övergångsperiod tar vi även emot fakturor som PDF-filer på följande e-postadresser:

Falköpings Hyresbostäder AB: faktura@hyresbo.se

Fastighets AB Mösseberg: fakturafabm@hyresbo.se

Hotellfastigheter i Falköping AB: fakturahotell@hyresbo.se

Fakturan ska skickas som pdf-bilaga, en pdf-fil per faktura (inklusive eventuella bilagor) och per e-post. Varje faktura ska vara märkt med aktuell referens/beställare samt vårt ordernummer, kostnadsställe och/eller projekt. Vi kommer inte att läsa inkommande e-post på dessa adresser då de hanteras automatiskt, meddelanden ska därför skickas till ekonomi@hyresbo.se. Fakturor som skickas felaktigt kommer att returneras.

Har Ni några frågor med anledning av ovan information, tveka inte att ringa eller mejla oss (leverantörsreskontra Ritha 0515–887564 eller ekonomi@hyresbo.se).