Styrelse

Styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falköpings kommun. Den består av 7 ledamöter och lika många personliga suppleanter.

Ledamöter

Ulf Eriksson, ordförande
Caroline Lundberg, vice ordförande
Fredy Neüman, andre vice ordförande
Bengt Lundkvist
Ann-Kristin Bergström Svahn
Emanuel Ström
Jonas Larsson

Suppleanter

Hillevi Wallgren
Kent Mossby
Arne Gunnarsson
Vakant
Monica Janzon
Stefan Blomqvist
Tommy Almgren