Styrelse

Styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falköpings kommun. Den består av 7 ledamöter och lika många personliga suppleanter.

Ledamöter

Fredy Neüman, ordförande
Caroline Lundberg, vice ordförande
Emil Estébanez, andre vice ordförande
Niclas Fällström
Bengt Lundqvist
Kent Mossby
Jonas Larsson

Suppleanter

Amanda Berglund
Tomas Ödeslätt
Stefan Blomqvist
Maria Vångell-Rehn
Staffan Nilsson
Per Halldén
Per Magnusson