Pressmeddelande

Publicerad 10 februari, 2022  

Fastighets AB Mösseberg säljer fastigheten Okularet 12 i Falköping. Fastigheten är en omlastningscentral och uppfördes 2018, en tillbyggnad sker för närvarande på ca 4.400 kvm.

Fastighets AB Mösseberg, som är ett helägt dotterbolag till Falköpings Hyresbostäder AB som ägs av Falköpings kommun, har till uppgift att genom tillhandahållande av lokaler främja utvecklingen av företagandet i Falköping. Bolaget innehar lokaler i Falköping och Floby.

Det är med stor tillfredsställelse som vi nu kan överlåta Greenlog till Swedish Logistic Property AB. SLP som blir ny ägare har stor kunskap och erfarenhet av logistikfastigheter. Fastighets AB Mösseberg har fullföljt sitt uppdrag genom att bidra med en logistiklösning kopplat till järnväg och investerat i lösningar för Falköpings utveckling, säger styrelsens ordförande Ulf Eriksson (c).

 Överlåtelsen skall också godkännas av kommunfullmäktige vilket kommer behandlas i februari och fastigheten överlåts den 31 mars till den nya ägaren.

 Falköpings kommun ser fram mot ett gott samarbete med de nya ägarna som genom detta köp etablerar sig i kommunen, säger Adam Johansson Kommunstyrelsens ordförande (m).

Greenlog, logistikcenter