Så jobbar vi vid snö och halka

Publicerad 11 januari, 2021  

Nu är snön här och vi vill därför förklara hur vi arbetar med snöröjning och halkbekämpning.

Under vinterhalvåret försöker vi hålla ytorna kring din bostad snöröjda och halkfria.
Detta inkluderar entréer, tillfartsvägar samt gång-och cykelvägar inom området.

Kommer det väldigt mycket snö på en gång kan det ta lite tid innan alla ytor hinner röjas, vi ber dig ha överseende med det. Vi går ut med alla våra resurser och alla våra maskiner. Vi gör alltid vårt bästa för att göra ditt område framkomligt och säkert så snabbt som möjligt.

Om du inte använder cykeln under vintertid är det bra om den ställs in i cykelrummet om det finns något sådant i kvarteret. Detta skyddar både din cykel och underlättar för oss vid snöröjning.

Snöröjning och sandning på din parkeringsplats eller närmast garageporten ansvarar inte Hyresbostäder för.

Snöröjning