Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Hemsida, Falköpings Hyresbostäder AB

Om webbplatsen

Hyresbo.se är Falköpings Hyresbostäder officiella webbplats.
Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Hemsida för Hyresbostäder uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister/synpunkter till oss så att vi kan åtgärda dem.

I webbplatsen hyresbo.se ingår underliggande webbplatser:

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Nedan finner du information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta, vilka vi också jobbar med kontinuerligt för att lösa.

  • På grund av att kontrasten mellan olika färger på vissa rubriker och objekt inte är tillräckligt bra kan det vara svårt att läsa vissa texter vid synnedsättning.
  • Det finns pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassade och inte kan läsas upp med skärmläsningsverktyg. Vår ambition är att åtgärda detta.
  • Vissa av våra bilder saknar alternativ bildtext. Därför kan ett skärmläsningsverktyg gå miste om information. Vår ambition är att åtgärda tillgänglighetsproblematiken för våra bilder (undantag planskisser).
  • Planskisser över lediga lägenheter publiceras i bildformat och är inte tillgänglighetsanpassade, därmed kan de inte läsas upp med skärmläsningsverktyg. Se rubrik oskäligt betungande anpassning nedan.
  • Då vi har separata system för vår inloggningsdel (minasidor.hyresbo.se) och vår allmänna webb (hyresbo.se) kan det skilja i funktionalitet, utseende och tillgänglighet i vissa fall.

Dina synpunkter är viktiga

Vi vill alltid förbättra oss och det gäller även tillgängligheten för vår webbplats. Har du upptäckt problem som inte är beskrivet på den här sidan eller om du anser att hyresbo.se inte uppfyller lagens krav ber vid dig kontakta oss enligt nedan. Detta gäller även om du behöver innehåll från hyresbo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen, kan du kontakta oss enligt nedan.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss på följande sätt: 

Svarstiden på e-post är normalt 2-3 dagar. 

Oskäligt betungande anpassning 

Falköpings Hyresbostäder AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder gällande dessa delar:

  • Planskisser vi tillhandahåller över lediga lägenheter PDF/bildformat är inte tillgänglighetsanpassade. 

Test av tillgängligheten

Vi har använt ett verktyg för självskattande granskning av vår webbsida. För att alltid ha de senaste uppdateringarna för digital tillgänglighet på vår hemsida samarbetar vi med vår leverantör.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Redogörelsen uppdaterades senast 9 februari 2021.