Panta ännu mera!

Vad gör du med din tomma burk och PET-flaska? Jamen det är klart att du pantar den eller? Under 2019 pantade vi i Falköpings kommun 5 812 951 burkar och PET-flaskor. Att panta är ett jättebra sätt att spara på våra resurser.  För att utvinna aluminium krävs enorma mängder med energi, men aluminium kan återvinnas i oändlighet. Även plast är mer miljövänligt att återvinna än att producera nu.

På pantamera.nu har de tagit fram exempel för att visa hur mycket energi som kan sparas genom att återvinna material jämfört med att använda nytt. Till exempel motsvarar fem pantade burkar fyra timmars datoranvändning och två timmars standby-tid.