Våra nya fordon

Publicerad 28 augusti, 2019  

Sedan 2018 års inköp av nya fordon drivs de flesta av Hyresbostäders arbetsfordon med biogas. Biogas är till skillnad från naturgas en förnyelsebar energikälla som här i Falköping utvinns från matavfall och avloppsslam. Biogasbilarna är ett steg i rätt riktning mot att bli fossilfria, ett annat steg är att vi försöker använda cykel så mycket som möjligt.

Nya biogasbilar