Hemförsäkring

Ditt boende försäkrar du själv. Därför är det viktigt att teckna hemförsäkring.
Hemförsäkring ersätter dig om dina saker skadas eller förstörs vid till exempel brand eller vattenskada. Dessutom slipper du bli ersättningsskyldig om det uppstår skador i lägenheten.