Våra områden

Vi på Hyresbostäder har förstått att om vi förvaltar vårt arv väl och skapar en miljö som människor trivs i – förblir våra gäster också bofasta.

Ett boende för alla

Vi har en ovanligt lång erfarenhet av boende här på Falbygden, arkeologiska fynd visar att människan fanns här redan för 9.000 år sedan. Huruvida Falbygden är Svea Rikes vagga, ska vi låta vara osagt. Men en sak är vi ganska säkra på: Med 9.000 år av boende i vår bygd så vet vi att folk trivs att bo här. Vi ser det då som vår uppgift att skapa, utveckla och förvalta boende för alla de som vill bo och leva här på Falbygden.

Våra kunders syn på oss som hyresvärd är oerhört viktigt för oss och vi mäter och följer kundnöjdheten kontinuerligt. Vi har också ett gott samarbete med Hyresgästföreningen och i deras egen mätning hamnade vi på förstaplats i Sverige bland alla bostadsföretag med fler än 100 lägenheter.

Vi på Hyresbostäder har förstått att om vi förvaltar vårt arv väl och skapar en miljö som människor trivs i – förblir våra gäster också bofasta.