Nycklar

Vad händer om jag tappar en nyckel?

Kontakta din fastighetsskötare om det skulle uppstå.
Av trygghetsskäl byter vi alltid lås vid förlorad nyckel och du som hyresgäst får bekosta detta.

Om jag önskar fler nycklar?

Kontakta din fastighetsskötare för beställning av fler nycklar.
Du får själv bekosta detta.

Om jag är utelåst?

Har du låst dig ute kontakta Säkerhetstjänst på telefonnummer 0515-70 00 20. Du är tvungen att kunna uppvisa legitimation och kommer att bli debiterad för upplåsning.