Uppsägning & Flytta ut

När du flyttar måste du säga upp ditt hyresavtal

Uppsägning av hyresavtal för bostad och P-plats kan nu göras digitalt. Logga in på hyresbo.se/Mina Sidor/Mina kontrakt och klicka på ”säg upp kontrakt”. Följ instruktioner och legitimera dig med bank-ID. Det går också bra att besöka oss under våra öppettider och skriva under uppsägningen, glöm i så fall inte att ta med legitimation.  Om ni är två på kontraktet måste båda underteckna uppsägningen. Uppsägning av hyreskontrakt för lokaler måste göras manuellt, kontakta oss på telefon 0515-887550.

Uppsägningstiden för din bostad är tre kalendermånader räknat från det månadsskifte som kommer närmast efter uppsägningsdatumet (tex. säger du upp dig 5 april räknas maj, juni och juli som uppsägningsmånader). Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid.

Visning av lägenhet

Vi kommer att kontakta dig inför visning av lägenheten för nästkommande hyresgäst.

Avläsning av hushållselen

Kom ihåg att begära avläsning av hushållselen genom att kontakta Falbygdens Energi på telefon 0515 – 77 75 00. Om du bor i en fastighet med IMD (Individuell mätning) kan du bortse från detta.

Internet, tv och telefoni

Ditt internetabonnemang följer inte automatiskt med när du flyttar. Tänk på att säga upp eller flytta dina tjänster. Kontakta din leverantör för att meddela om flytt eller uppsägning.

Adressändring

Kom ihåg att göra en adressändring. Gå in på www.skatteverket.se för att bli folkbokförd på rätt adress. Vill du ha eftersändning av post får du beställa det hos Svensk adressändring mot avgift www.adressandring.se

Besiktning av lägenhet

Din lägenhet kommer att besiktigas innan du flyttar. Tid för besiktning kan bokas direkt vid uppsägning eller genom att kontakta vår besiktningsman. Boka gärna en tid där du som avflyttande hyresgäst kan vara med.

En besiktning görs för att säkerställa att lägenheten är städad och att det inte förekommit onormalt slitage. All utrustning som tillhör lägenheten måste finnas kvar exempelvis hatthylla, dörrar, gardinbeslag, switch osv. Vid skador, om utrustning saknas eller onormalt slitage förekommit på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig. De vanligaste skadorna som vi tar ut ersättning för är skador på tapet såsom fettfläckar, borrhål, skav och rivmärken samt brännmärken på golv och bänkar.

Tänk också på att städa lägenheten ordentligt innan utflytt. Använd gärna checklistan som erhölls när kontraktet sades upp. Lägenhetsförråd, balkong och eventuellt garage ska också tömmas och städas. Även här kan du bli ersättningsskyldig om inte städningen är väl genomförd.

Om ombesiktning krävs kommer du debiteras för detta. I de fall vi blir tvungna att anlita en städfirma kommer du som avflyttande hyresgäst att även debiteras.

Ej återvinningsbart material och kasserade möbler transporterar du själv till återvinningscentralen.

Nycklar

Du måste lämna tillbaka alla nycklar som kvitterats. Lämnas inte samtliga nycklar in kommer vi behöva utföra ett låsbyte och du som avflyttande hyresgäst debiteras.