Personuppgifter och elektroniska nycklar

I många av Falköpings Hyresbostäders fastigheter använder vi oss av så kallade elektroniska nycklar (även kallade ”tags” eller brickor). I det elektroniska nyckelhanteringssystemet lagras dina passager/dörröppningar i 10 dagar för tekniskt underhåll och felsökning och bokningsloggarna från tvättstugan i fyra veckor. Dessa händelser är en form av personuppgifter.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna är att du ska kunna öppna de dörrar du behöver i ditt bostadsområde samt boka tid i tvättstugan. Vi lägger också in namn på porttavlan/porttelefonen (telefonnummer syns ej). Vill du inte att ditt namn ska synas i porttavlan/porttelefonen meddelar du oss det.

Falköpings Hyresbostäder AB grundar behandlingen av dessa personuppgifter på ett berättigat intresse enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Polisen vid en eventuell brottsutredning.

Gallring

När du flyttar från din lägenhet raderas dina personuppgifter ur det elektroniska nyckelhanteringssystemet.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter är Falköpings Hyresbostäder AB, organisations nr 556196-6275, Dotorpsgatan 53, 521 38 Falköping