Nyproduktion

Vi bygger nytt

Falköping har haft en mycket god befolkningsutveckling de senaste åren och bedöms fortsätta att växa. Genom att skapa fler attraktiva boenden med god service och standard som motsvarar marknadens förväntningar skapar Hyresbostäder möjligheter att fortsätta utvecklas. I nuläget har vi inga fler nyproduktionsprojekt på gång.

Hyresbostäders flagga