Standby är en energitjuv!

En stor energitjuv i våra hem är ”standby-läget” som blir mer och mer vanligt för olika apparater. Det här läget som innebär att apparaten varken är på eller av.

Stäng av dina apparater med strömbrytare och inte enbart med fjärrkontrollen eller köp ett grenuttag med brytare.

En annan strömbrukare som man inte tänker på är laddare till elektroniska apparater. Dra ut laddaren ur kontakten om den inte används. En laddare drar nämligen ström även om apparaten som ska laddas inte är inkopplad.