Vill du mysa miljövänligt? Tänk på det här när du väljer ljus.

Använd ljus med 100 procent stearin istället för paraffin. Det är bättre för både klimatet och för din hälsa.

Många ljus innehåller paraffin vilket tillverkas av fossilt material och dessutom släpper ifrån sig stora mängder koldioxid som bidrar till växthuseffekten. När paraffinet blir varmt avger det dessutom cancerogena ämnen som bland annat bensen. Stearin däremot är en förnyelsebar råvara men tyvärr kan vissa tillverkas av palmolja så läs på förpackningen för att göra ett bra miljöval.