Information till arbetssökande

Personuppgiftsbehandling när du söker jobb hos oss

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Falköpings Hyresbostäder AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse av att administrera bolagets rekrytering.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter du själv delar, ditt CV, ditt personliga brev och annan information, så som betyg och intyg som du lämnar till oss eller till rekryteringspartner. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från eventuella personlighetstester.

För att värna din integritet så ombeds du som sökande undvika känsliga personuppgifter som personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, brottslighet, politiskt eller fackligt engagemang i de handlingar som skickas till oss.

Vem tar del av personuppgifterna?

De som kommer ta del av personuppgifterna är de som arbetar med rekrytering. Externa samarbetspartners inom till exempel rekrytering, säkerhet och tillhandahållande av system kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidat bedömning eller bakgrundskontroll för slutkandidater samt vid supportärenden gällande system. Personuppgifterna kommer huvudsakligen behandlas inom EU och EES.

Lagring av personuppgifter

I samband med rekrytering kommer personuppgifter sparas för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning. Senast ett år efter avslutad rekrytering eller efter inskickad spontanansökan kommer uppgifterna att raderas om du inte väljer att fortfarande vara aktiv.

Dina rättigheter

Dina rättigheter som registrerad framgår av dokumentet ”Övergripande information till registrerade”. Även kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud framgår i detta dokument.